Kaip nusipirkti valstybinę žemę?

Nuo šių metų privačių sklypų savininkai gali be aukcionų iš valstybės įsigyti iki 3 hektarų laisvos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės, įsiterpdami tarp nuosavybės teise valdomų sklypų. Kaip teigiama Žemės ūkio ministerijos pranešime, kol kas žemės savininkai be aukcionų gali įsigyti tik iki 1 hektaro laisvos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės. Tarpiniais ir turimais žemės plotais laikomi tie valstybinės žemės ūkio paskirties žemės plotai, kurie negali suformuoti pagrįstos žemės ūkio paskirties žemės ribos ir mastelio. Pirmenybė įsigyti teisę įsikišti į valstybinę žemės ūkio paskirties žemę galioja gretimų žemės sklypų, kurie yra nuomojami arba laikinai naudojami, savininkams.
Turintieji teisę tarp valstybinės žemės sklypų pirkti iki 3 hektarų laisvos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės gali pateikti prašymą Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) teritoriniam skyriui pagal žemės buvimo vietą

Žemės ūkio paskirties žemė, besiribojanti su keliais, nelaikoma įkyria ir todėl neparduojama lengvatinėmis sąlygomis (neparduodama aukcione). Interpoliuotus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus iš valstybės be aukciono gali įsigyti privatūs žemės savininkai, suformuotus Susisiekimo ministerijos vykdomame žemės reformos ir žemėtvarkos projekte arba suformuotus žemės formavimo ir pertvarkymo ar kitose erdvėse. Jeigu įsiterpęs iki 3 ha valstybinės žemės ūkio paskirties žemės plotas ribojasi ne su vieno, o su kelių privačios žemės savininkų žemės sklypais, minėtus žemėtvarkos projektus ar kitus planavimo dokumentus rengiantis asmuo informuoja bendrą ribą su įsiterpusiu žemės plotu turinčius žemės sklypų savininkus apie planuojamą rengti projektą ir apie galimybę pirkti ar nuomoti įsiterpusio laisvos valstybinės žemės ploto dalį. Ji nustatoma proporcingai žemės sklypo kraštinės, kuri ribojasi su pageidaujamu įsigyti įsiterpusiu valstybinės žemės plotu, ilgiui.
Žemėtvarkos projekte ir kituose teritorijų planavimo dokumentuose laisvos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės ploto tarp privačių sklypų projektavimas ir įgyvendinimas (projektuojamų sklypų ženklinimas teritorijoje, žemės kadastro duomenų bylų rengimas) yra privačios išlaidos

Išskyrus aukcionus, lengvatinėmis sąlygomis gali būti projektuojami ir parduodami tik sklypai, atitinkantys įsibrovėlių sampratą (neprieinami ir įsiterpę į kitus sklypus). NŽT nurodė, kad per 6 mėnesius nuo žemės reformos ir žemėtvarkos projekto patvirtinimo dienos planuojama laisvos valstybinės žemės ūkio paskirties žemės intervencijos kadastro duomenų byla turi būti pateikta NŽT teritoriniam skyriui.Lietuvos Respublikos teritorijos apskaitytų valstybinės žemės plotų erdvinių duomenų rinkinį NŽT užsakymu ir metodiškai vadovaujant parengė valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „Gis-Centras“. Rinkiniui sudaryti buvo panaudoti: georeferencinio pagrindo kadastro duomenys, Lietuvos Respublikos miškų kadastro duomenys, Lietuvos Respublikos registruotų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių duomenų rinkinio ir kitų erdvinių duomenų rinkinių duomenys, taip pat NŽT turimi duomenys apie žemės sklypus, kurie nuosavybės ir (ar) dalinės nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o patikėjimo teise – NŽT, įskaitant šių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus bei sudarytų nuomos ar panaudos sutarčių trukmę. Duomenys naujajame erdvinių duomenų rinkinyje viešai skelbiami atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugai keliamus reikalavimus.

Straipsnyje pateikta informacija yra rekomendacinio pobūdžio (parengta tinklaraštininkų), kiekvienu individualiu atveju būtina kreiptis į specialistus. Svarbu žinoti, jog būtent šiuo metu NŽT patikėjimo teise iš viso valdo 995 690,696 ha valstybinės žemės, iš kurios – 302 664,67 ha suformuotų sklypų ir 693 026,0257 ha žemės plotų, kuriuose sklypai, kaip žinoma, nėra suformuoti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *