Kaip deklaruoti gyvenamąją vietą?

Gyvenamosios vietos deklaravimas – deklaravimo įstaigai pagal nustatytą formą pateikti adreso duomenis. Gyvenamosios vietos deklaracija ir išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracija pateikiamos deklaravimo agentūrai. Deklaracija deklaravimo įstaigai pateikiama asmeniškai. Nepilnamečių vaikų deklaraciją pateikia vienas iš tėvų, įtėvių ir globėjų. Kiekvienas asmuo, keisdamas gyvenamąją vietą, privalo tai deklaruoti – informuoti vietos valdžios institucijas apie tai, kur gyvena ir kaip jo gyvenamoji vieta pasikeitė. Tai susiję su socialinių paslaugų teikimu ir kitokia pagalba tiek paslaugomis, tiek socialinėmis išmokomis (valstybė socialines išmokas paprastai moka tik asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą jos teritorijoje). Kai kurias teises asmuo įgyja tik įrodęs, kad gyvena tam tikroje vietovėje (pvz.: balsavimas vietos savivaldoje, tam tikrais atvejais – mokyklos, darželio lankymas). Pareiga deklaruoti savo gyvenamąją vietą kiekvienam asmeniui, gyvenančiam Europos Sąjungoje, nustatyta Lietuvos ir Europos teisės aktais.

Gyvenamosios vietos pareiškimas

Lietuvos Respublikos gyventojai, pakeitę gyvenamąją vietą, per vieną mėnesį privalo deklaruoti naują gyvenamosios vietos adresą. Atvykstantys ar grįžtantys gyventi į Lietuvos Respubliką per tą patį laikotarpį privalo deklaruoti gyvenamąją vietą. Gyvenamosios vietos deklaraciją galite pateikti:

  • Internetu per registracijos centro savitarną, jei asmuo gali patvirtinti savo tapatybę prisijungdamas nurodytu būdu. Jeigu reikalingas savininko (bendraturčio) sutikimas, jis turi būti patvirtintas ir internetu. Šiuo metu ne visada gali būti įmanoma pateikti internetinį pareiškimą. Esant sudėtingoms situacijoms, kai yra keli bendraturčiai ir pastatas nesutampa su sklypu arba sklype yra keli pastatai skirtingais adresais, elektroninė ataskaitų sistema gali gauti dviprasmiškus atsakymus. Tokiu atveju deklaracija turi būti pateikta deklaravimo agentūrai.
  • Internetu per e-valdžios portalą, jei asmuo gali patvirtinti savo tapatybę portalo nurodytu būdu. Jeigu reikalingas savininko (bendraturčio) sutikimas, jis turi būti patvirtintas ir internetu. Šiuo metu ne visada gali pavykti pateikti deklaraciją internetu. Sudėtingais atvejais, kai yra keletas bendraturčių ir jie nesutampa pastatui ir žemės sklypui arba ant žemės sklypo yra keletas pastatų su skirtingais adresais, elektroninė deklaravimo sistema gali gauti nevienareikšmį atsakymą. Tokiais atvejais deklaraciją reikia pateikti deklaravimo įstaigai. Asmeniškai atvykus į deklaravimo įstaigą.

Išvykimo iš Lietuvos deklaracija

Vykstantys gyventi ir dirbti į užsienį privalo deklaruoti šalį, iš kurios išvyks, ne anksčiau kaip 7 darbo dienos iki išvykimo. Jei išvykote iš šalies ilgiau nei 6 mėnesiams, turite deklaruoti savo išvykimą. Su išvykimu į užsienį susijusiais klausimais studentai turėtų pasikonsultuoti su Valstybine ligonių kasa, nes tai susiję su privalomuoju sveikatos draudimu. Išvykimo iš Lietuvos deklaraciją pateikti galite:

  • Registracijos centro savitarna internetu,
  • Internetu per el. valdžios portalą,
  • Atvykti į muitinės deklaraciją asmeniškai.

Jeigu asmuo pareiškime suklydo ar šiuo metu gyvena kitoje valstybėje, prašymą pakeisti išvykimo šalį gyventojų registre jis gali pateikti Registracijos centro Gyventojų, neįgaliųjų ir ribotai pripažintų asmenų registrui. Laisvos formos prašymus ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas galima siųsti el. pašto adresu.

Ar galiu deklaruoti gyvenamąją vietą nuomojamame name?

Gyvenamoji vieta gali būti deklaruojama ir kitiems nuosavybės teise priklausančios ar naudojamos vietos adresu. Tokiu atveju reikalingas asmens leidimas. Licenciją galima gauti pasirašius gautoje formoje arba per elektroninės valdžios portalą patvirtinus kitų užpildytą deklaraciją. Taip pat galite pateikti terminuotą nuomos sutartį, kurioje aiškiai nurodytas nuomos terminas. Tokiu atveju pažyma apie gyvenamąją vietą galioja per sutartyje numatytą terminą ir automatiškai nutrūks jam pasibaigus. Straipsnyje pateikta informacija yra rekomendacinio pobūdžio (parengta tinklaraštininkų), kiekvienu individualiu atveju būtina kreiptis į specialistus.